Heb je interesse om hier jouw banner of flyer te plaatsen? Klik dan  hier voor informatie.

 

Centaur Cheiron Tango Salon

 

DISCLAIMER De op deze website getoonde informatie wordt door Centaur Cheiron Salon met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Centaur Cheiron Salon verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Centaur Cheiron Salon worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Centaur Cheiron Salon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Centaur Cheiron Salon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Centaur Cheiron Salon opgenomen informatie en tarieven. Hoewel Centaur Cheiron Salon alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Centaur Cheiron Salon niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites (links) die niet door Centaur Cheiron Salon worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Centaur Cheiron Salon uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Centaur Cheiron Salon worden onderhouden wordt afgewezen. Centaur Cheiron Salon en zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk te houden voor blessures, ongelukken of andere voorvallen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten. Centaur Cheiron Salon noch zijn medewerkers zijn aansprakelijk te houden voor diefstal, vermissing of vernieling van eigendommen van bezoekers van zijn activiteiten. xw COPYRIGHT
Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Centaur Cheiron Salon. xw

Email:      info@centaurcheiron-salon.nl

Telefoon: 06-27565394